Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

Informacje prasowe

Od czego zależy cena ciepła?

Od czego zależy cena ciepła?

Cena ciepła zależy od wielu czynników i okoliczności. Bardzo często nasi  Odbiorcy zadają nam pytanie następującej treści:

Jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stawkami za ogrzewanie  w różnych miastach?

Odpowiadam, że cena ciepła nie jest dowolnie kształtowana przez Zakład Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Wałczu, ale jest  ustalana i zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki w drodze długiego postępowania administracyjnego. W taryfach zostają uwzględnione tylko uzasadnione koszty działalności naszego przedsiębiorstwa. Na marginesie dodam, że Urząd Regulacji Energetyki stoi na straży interesów Odbiorców ciepła.
Głównym składnikiem ceny ciepła jest paliwo, z którego jest uzyskiwane ciepło oraz sposób jego wytwarzania. Najpopularniejszym paliwem wciąż jest miał energetyczny, z którego uzyskujemy 100 procent ciepła.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na cenę ciepła jest stan infrastruktury ciepłowniczej. Przez wiele lat, podobnie jak wiele innych obszarów działalności polskiej gospodarki, firmy energetyczne nie inwestowały w rozwój i modernizację istniejącej infrastruktury. Stracony czas musimy nadrobić i dlatego od lat intensywnie inwestujemy.

Czytaj więcej...

MIESZKAJ TANIEJ I BEZPIECZNIEJ !

Mieszkańcom Wałcza Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. kojarzy się przede wszystkim z ogrzewaniem  domów. Oprócz dostarczania energii cieplnej w sezonie grzewczym, który z reguły trwa od października do kwietnia, ZEC Wałcz dostarcza przez cały rok energię cieplną do podgrzania ciepłej wody wielu Wspólnotom Mieszkaniowym.

Utarło się powiedzenie, że z ciepłej wody pochodzącej z zakładu korzystają jedynie mieszkańcy Dolnego Miasta. To prawda?
- Nie. Oprócz wspomnianego Osiedla Dolnego Miasta, korzystają z niej inne Wspólnoty Mieszkaniowe, mieszkańcy nowopowstających budynków wielorodzinnych oraz właściciele domków jednorodzinnych. Nie ma już chyba mieszkańca Wałcza, który nie uznałby, że ogrzewanie z użyciem ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej jest relatywnie najtańszym sposobem zapewnienia sobie komfortu cieplnego, biorąc pod uwagę wszystkie koszty związane z ogrzewaniem.

Samo podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej spowoduje znaczne oszczędności?
- Oczywiście koszty ponoszone na ogrzewanie przez różne gospodarstwa domowe są odmienne i zależą nie tylko od sposobu ogrzewania, ale także od potrzeb cieplnych - w tym od docieplenia budynku, szczelnych okien, usytuowania mieszkania w budynku wielorodzinnym, czy też przyzwyczajeń mieszkańców. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że zarządcy budynków rekomendują działania remontowe dotyczące rozprowadzenia ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych. Jednak wśród części mieszkańców Wałcza nadal panuje cały czas przekonanie, że ciepła woda dostarczana przez wałecki ZEC jest droga. Wartym podkreślenia jest to, że Spółka nie dostarcza ciepłej wody, a jedynie podgrzewa zimną wodę dostarczaną przez ZWiK w Wałczu z użyciem ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, relatywnie najtańszego czynnika grzewczego.

Czytaj więcej...

CIEPŁO Z MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZEC WAŁCZ A ZDROWIE

ZDROWIE to najcenniejsza rzecz jaką posiadamy

Ciepło jest nam niezbędne

      Strefa klimatyczna, w której żyjemy wymaga stosowania w naszych mieszkaniach oraz miejscach pracy w okresie jesienno- zimowo-wczesnowiosennym systemów grzewczych. Decyzja nt. wyboru sposobu ogrzewania oraz stosowanego paliwa podejmowana jest najczęściej w wyniku analizy kosztów. Rzadko się zdarza, że wyboru najlepszego sposobu ogrzewania dokonuje się w aspekcie ochrony zdrowia.

„Niska emisja” jest szkodliwa dla zdrowia

      O szkodliwym wpływie „niskiej emisji” na nasze  środowisko pisałam w poprzednim artykule, ale nie omieszkam o tym problemie wspomnieć dzisiaj, kiedy poruszam problem naszego zdrowia.

      Kiedy przechadzamy się głównymi ulicami naszego miasta, czujemy, choć nie zdajemy sobie sprawy z wagi problemu jakim są indywidualne urządzenia i instalacje grzewcze, które emitują niekontrolowane ilości niebezpiecznych pyłów PM 10. To właśnie wysokie stężenie m. in. tych pyłów, które docierają do górnych dróg oddechowych i płuc  negatywnie oddziałują na organizm każdego człowieka. Pyły te osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych i utrudniają wymianę gazową Powodują także podrażnienia naskórka
 i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych, a także wywołują choroby alergiczne, nowotwory płuc, gardła i krtani. Przykrym następstwem oddziaływania pyłów PM 10 mogą być także choroby układu krążenia wywołane niedotlenieniem.

Czytaj więcej...

CIEPŁO Z MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ, A OCHRONA ŚRODOWISKA

Aż 56% naszego społeczeństwa w codziennym życiu nie zastanawia się nad tym, czy to  co robi ma wpływ na środowisko.

Ciepło jest nam niezbędne

      Strefa klimatyczna, w której żyjemy jest podstawą do podejmowania przez mieszkańców Wałcza decyzji o sposobie ogrzewania mieszkań, a tym samym ochronie środowiska oraz jakości życia każdego mieszkańca miasta.

Niska emisja” szkodliwa dla środowiska naturalnego

      Emisja z niskich źródeł, tzwniska emisja” jest nie tylko szkodliwa dla naszego zdrowia, ale także dla środowiska naturalnego. Jest związana z emisją pyłów PM 10 (ołów, arsen, kadm, nikiel i bezno(a)piren), które bezpośrednio oraz pośrednio wpływają ma nasze zdrowie. Pyły te osadzają się na powierzchni roślin, pochłaniają światło oraz zatykają aparaty szparkowe i utrudniają fotosyntezę. W ten sposób zniszczeniu ulega otaczająca na roślinność.       Ponadto pyły te powodują zatrucie gleby oraz mają wpływ na zwiększenie trujących substancji w warzywach i owocach.

Czytaj więcej...

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4 
78-600 Wałcz

Telefon: 67 258 50 32 
Faks: 67 250 08 62

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji Publicznej