Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

Filtr
 • Dostawa 29 sztuk fundamentów, słupów oraz wysięgników.

  Dostawa 29 sztuk fundamentów, słupów oraz wysięgników.

 • Dostawa 30 sztuk opraw ulicznych LED.

 • Dostawa węgla kamiennego: kostka, orzech i groszek - Eko w ilości łącznej 1100 ton - Unieważniono

  1) Przedmiot zamówienia:  obejmuje dostawę węgla kamiennego: kostka, orzech i groszek - Eko w ilości łącznej 1100 ton 

   

  2) Parametry węgla:

  a) węgiel kamienny "orzech"

         ► typ : 32 gazowo płomienny                                          

         ► klasa : 27/08/06                                        

         ► siarka do 0,6%                                       

         ► granulacja  40 - 80 mm                               

  b) węgiel kamienny "groszek -Eko"

         ► typ : 32 gazowo płomienny

         ► klasa : 26/08/06 

         ► siarka do 0,6%

         ► granulacja  5 - 25 mm

  c) węgiel kamienny "kostka"

         ► typ : 32 gazowo płomienny

         ► klasa : 27/08/06

         ► siarka do 0,6%

         ► granulacja 80-200 mm

 • dostawa węgla kamiennego

  O G Ł O S Z E N I E
  o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia publicznego
  poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( Dz. U. z 2013, poz. 984 z późn. zmianami)

  ZAMAWIAJACY : Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu,
  78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4

  Ø tel. 67 258 50 32; fax: 67 250 08 62;
  Ø adres poczty elektronicznej : zec_walcz@pro.onet.pl lub sekretariat@zec-walcz.pl
  Ø adres strony internetowej na której zamieszczono SIWZ: www.zec-walcz.pl

  1) Przedmiot zamówienia: obejmuje dostawę węgla kamiennego: kostka, orzech i groszek - Eko w ilości łącznej 1100 ton 

 • Zapytanie o cenę na wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych- zakończono

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem cenowym na wykonanie
  pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w gazach odlotowych
  oraz wyliczenia wskaźników emisji NO2, SO2, CO, pyłu:

 • Dostawa węgla kamiennego: kostka, orzech i groszek - Eko w ilości łącznej 1100 ton

  O G Ł O S Z E N I E

  o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia publicznego  poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( Dz. U. z 2007, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

  ZAMAWIAJACY : Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu,   

                                    78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4

  1) Przedmiot zamówienia:  obejmuje dostawęwęgla kamiennego: kostka, orzech
         i groszek - Eko w ilości łącznej 1100 ton  

 • ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  Zakład  Energetyki  Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu

  ul. Budowlanych 9/4

    tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62 

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 09000000-3, 09300000-2

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4 
78-600 Wałcz

Telefon: 67 258 50 32 
Faks: 67 250 08 62

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji Publicznej