Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

Filtr
 • Dostawa 32 sztuk opraw ulicznych LED.

   

 • Dostawa 25 sztuk fundamentów, słupów oraz wysięgników.

 • Remont kotła WR-10 nr 1 w zakresie wymiany kompletnego pokładu rusztowego

   

 • Wykonanie remontu zasobnika miału węglowego kotła WR- 10 nr 2 (2)

   ZAKOŃCZONO 

 • Konstrukcje stalowe zasypników pyłów

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu informuje, iż posiada na sprzedaż:
  Konstrukcje stalowe zasypników pyłów zlokalizowane na ternie Kotłowni Rejonowej KR-2, ul 12-go Lutego 10
  oraz Kotłowni Rejonowej KR-3 przy ul. Budowlanych 85 
  w Wałczu. 

 • Dostawa pokrowców izolacyjnych - Unieważniono

  Zapytanie o cenę
  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem o cenę na
  dostawę pokrowców izolacyjnych na armaturę ciepłowniczą.

  Oferty prosimy składać do dnia 29.07.2016r. do godziny 1000w sekretariacie firmy pok. nr 1.

  Pełna treść ogłoszenia 

  W dniu 01.08.2016r. unieważniono postępowanie. 

 • Ogłoszenie


  Rada Nadzorcza
  Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu
  ogłasza konkurs
  na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

   Zainteresowani udziałem w konkursie winni legitymować się :

  • wykształceniem wyższym technicznym lub ekonomicznym,
  • minimum 3–letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych
   lub w charakterze specjalisty,
  • doświadczeniem w zakresie działalności sektora, w którym działa Spółka,
  • umiejętnościami kierowania zespołem pracowniczym, zdolnościami negocjacyjnymi
   i organizatorskimi.
   Termin składania wniosków – 16 sierpień 2016r. do godz. 15:00 osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Budowlanych 9/4; 78-600 Wałcz lub za pośrednictwem poczty albo kuriera.

  Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać u Prokurentów pod nr tel. 67 258 50 32 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem : www.zec-walcz.pl

  Pełna treść ogłoszenia      
  Kwestionariusz osobowy      
   WYNIKI KONKURSU       
         
         
 • Zapytanie o cenę na dostawę i montaż 3 garaży blaszanych

  Pełna treść ogłoszenia.   

 • Udzielenie kredytu złotowego krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł

  O G Ł O S Z E N I E
  o wszczęciu postępowania sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.)

  ZAMAWIAJACY : Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu,
  78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4

  - tel. 067 258 50 32; fax: 067 250 08 62;
  - adres poczty elektronicznej : zec_walcz@pro.onet.pl ;
  - adres strony internetowej na której zamieszczono SIWZ: www.zec-walcz.pl

  1) Przedmiot zamówienia:
  Udzielenie kredytu złotowego krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem miału węglowego na sezon grzewczy 2014/2015

 • Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w Kotłowni Rejonowej KR-3

  Zakład  Energetyki  Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu

  ul. Budowlanych 9/4

    tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na:

  Zadanie: Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w Kotłowni Rejonowej KR-3 przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu.

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 45300000-0; 45310000-3; 31122000-0

 • Dostawa Pompy Grundfos Magna 3 50-120 FN 50HZ - ZAKOŃCZONE

  ZAPYTANIE O CENĘ

   

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę:

   

  1)         Pompa Grundfos Magna 3  50-120 FN 50HZ            - 1 szt.

 • Wymiana sklepienia przedniego wraz z konsolami w kotle WR-10

  Zakład  Energetyki  Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu

  ul. Budowlanych 9/4

    tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

   

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na:

  Zadanie       Wymiana sklepienia przedniego wraz z konsolami w kotle WR-10 nr 3 w Kotłowni Rejonowej KR-3 przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu.

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 44621220-7, 45251200-3, 45259300-0.

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4 
78-600 Wałcz

Telefon: 67 258 50 32 
Faks: 67 250 08 62

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji Publicznej