Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

Filtr
 • Dostawa miału węglowego M IIA w ilości 15 000 Mg

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Wałczu 
  ul. Budowlanych 9/4; 78-600 Wałcz

  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opału:
  PKWiU 10.10.1.miału II A klasy –22-23.16.06 w ilości 15.000 Mg

 • dostawa opału: PKWiU 10.10.1. miału II A klasy 23.16.06 w ilości 9.000 Mg  Zakład Energetyki Cieplnej
  w Wałczu Sp. z o. o.
  ul. Budowlanych 9/4
  78-600 Wałcz
  tel.: (67) 258 50 32,  fax: (67) 250 08 62
  e-mail: zec_walcz@pro.onet.pl
  ogłasza przetarg nieograniczony

  na dostawę opału: PKWiU 10.10.1.
  miału II A klasy 23.16.06  w ilości 9.000 Mg

 • Remont powierzchni zewnętrznej i osprzętu komina stalowo

  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/4
  tel. 67 258 50 32; faks: 67 250 08 62

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
  NIEOBJĘTY PRZEPISAMI USTAWY
  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Na wykonanie robót budowlanych:

  „Remont powierzchni zewnętrznej i osprzętu komina stalowo – ceramicznego KPSW-3 o wysokości H = 61 m, Dz = 1,8 m na terenie kotłowni rejonowej KR – 3 przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu”.

 • Dostawa miału węglowego w ilości 9.000 Mg - UNIEWAŻNIONO

  Z uwagi na konieczność dokonania zmian w SIWZ  Zamawiający unieważnia postępowanie. 

 • Zapytanie o cenę na dostawę wciągarki elektrycznej

   

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę:

   1.      Wciągarka elektryczna linowa        do pracy w poziomie            -           kpl .1

 • DOSTAWA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW DO BUDOWY WĘZŁÓW CIEPLNYCH

  DOSTAWA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW


  Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Wałczu zaprasza do składania ofert na dostawę następujących urządzeń i armatury do budowy węzłów cieplnych. Nie przewiduje się zamiany producentów urządzeń. Dostawa loco magazyn ZEC Wałcz ul. Budowlanych 85 w terminie 14 dni od wyboru oferty przez zamawiającego w paczkach na poszczególne zadania (3 paczki). Wykaz urządzeń i armatury stanowi załącznik nr 1 do zapytania.
  Wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 1) należy przedstawić do dnia 27 czerwca br.


  Termin dostawy najpóźniej 15 lipiec 2014r.


  Osoba do kontaktów Pan Mirosław Szulga – tel. (67) 258-50-32 lub 785 900 229

  Oferta cenowa  

   

 • Modernizacja Kotłowni Rejonowej KR-3 w m. Wałcz w celu redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery

   


  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na:
  „Modernizacja Kotłowni Rejonowej KR-3 w m. Wałcz w celu redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery”

 • Ogłoszenie na dostawę miału energetycznego ZAKOŃCZONE

  O G Ł O S Z E N I E
  o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę miału energetycznego
  z transportem i rozładunkiem w ilości 15.000 ton w trybie II etapowym,
  tj. przetargu nieograniczonego oraz negocjacji cenowych

 • Kontakt

  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  Budowlanych 9/4 
  78-600 Wałcz

  Telefon: 67 258 50 32 
  Faks: 67 250 08 62

  Mapa dojazdu

  Biuletyn Informacji Publicznej