Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

Przetargi

 • W związku z tym, że 100% udziałów w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu posiada Gmina Miejska Wałcz to zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy.

  Zgodnie z art. 132 ust. 1 ww. ustawy, zamówienia dokonywane przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w celu wykonywania działalności polegającej na
  • tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją i przesyłaniem ciepła lub,
  • dystrybucją ciepła do takich sieci lub,
  • kierowaniem sieciami służącymi do dystrybucji ciepła, będą traktowane jako tzw. „zamówienia sektorowe” i w związku z tym dokonywane na zasadach szczególnych przewidzianych dla tego typu zamówień.
  Dotyczy to wszystkich zamówień niezbędnych dla sprawnego prowadzenia ww. działalności.
  Zgodnie z art. 133 ww. ustawy, do udzielania „zamówień sektorowych” ustawę Prawo Zamówień Publicznych stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza:
  • 418 000 euro - dla dostaw i usług, 
  • 5 225 000 euro - dla robót budowlanych.
  Jeżeli całość lub część zamówienia nie będzie obejmowała ww. działalności, nie będzie stanowiła więc w całości „zamówienia sektorowego”, wówczas Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązany stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych na zasadach ogólnych.
  Oznacza to, że obowiązek stosowania ustawy powstanie, gdy wartość zamówienia przekroczy progi podstawowe, od których uzależnione jest stosowanie ustawy na zasadach ogólnych (czyli zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawa Prawo zamówień publicznych – 30 000 euro).
  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu mimo wystąpienia przesłanek do stosowania procedur przewidzianych dla „zamówień sektorowych” może stosować Ustawę Prawo Zamówień Publicznych na zasadach ogólnych.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, 
na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń 
obowiązujący
w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wałczu 

Plan udzielania zamówień na 2017r.    
Plan udzielania zamówień na 2018r    
       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Podkategorie

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4 
78-600 Wałcz

Telefon: 67 258 50 32 
Faks: 67 250 08 62

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji Publicznej