Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

O firmie

ZEC Wałcz Spółka z o.o. spełnia ważną rolę na mapie społeczno–gospodarczej Wałcza. Jest przedsiębiorstwem energetycznym,  które od ponad 40 lat dba o komfort, bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług ciepłowniczych dzięki rozbudowanej infrastrukturze i wykwalifikowanej kadrze specjalistów. Realizuje ustawowe zadanie własne Gminy Miejskiej Wałcz, zaopatrując mieszkańców Wałcza w ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

 

Spółka realizuje swoje zadania zgodnie z nadanymi przez Urząd Regulacji Energetyki w dniu 01 października 1998r. ( z późniejszymi zmianami) koncesjami:

  • Nr WCC/134/OT-5/98/MW – na wytwarzanie ciepła,
  • Nr PCC/141/347/U/OT-5/98/MW – na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

          ZEC Wałcz Sp. z o.o. dysponuje dwoma ciepłowniami spiętymi tzw. „SPINKĄ”. Źródła te znajdują się po przeciwnych stronach miasta Wałcza ( ul. Generała Władysława Andersa 10, ul. Budowlanych 85). Ich podstawowym zadaniem jest wytwarzanie ciepła, które następnie sieciami ciepłowniczymi  przesyłane jest  do Odbiorców. Odbiorcami ciepła są zarówno użytkownicy obiektów budownictwa jedno i wielorodzinnego, jak również zakłady przemysłowe, podmioty gospodarcze oraz obiekty użyteczności publicznej. Zakład świadczy także usługi w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji ciepłowniczych, począwszy od dokumentacji budowlanej po realizację i eksploatację sieci i urządzeń ciepłowniczych.

          Czynne jednostki wytwórcze ZEC Wałcz Sp. z o.o. umiejscowione są w dwóch wyodrębnionych obiektach, połączone  ze sobą ciepłociągiem spinającym. Oba obiekty wyposażone są w źródła ciepła, tj. kotły typu WR-10, WR-6 oraz WR-5. Są to kotły rusztowe opalane miałem węglowym o zalecanej wartości opałowej minimum 23000 kJ/kg. Sprawność energetyczna tych jednostek oscyluje wokół wartości 80-82%. Ciepło produkowane w kotłowni KR-2 w postaci gorącej wody wykorzystywane jest na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kotłownia KR-3 poza ciepłem na potrzeby grzewcze i podgrzanie ciepłej wody wytwarza ciepło na potrzeby technologiczne dla jednostek przemysłowych.

  Łączna moc zainstalowana w kotłowniach KR-2 i KR-3 wynosi  58,335 MW, z czego:

  • 29,075 MW - nominalna moc zainstalowana w Kotłowni Rejonowej KR-2 ( ul. Generała Władysława Andersa 10,),
  • 29,260 MW - moc zainstalowana w kotłowni rejonowej KR-3 ( ul. Budowlanych 85).

         System ciepłowniczy ZEC Wałcz Sp. z o.o. to także sieć ciepłownicza o długości łącznej 27,329  km, w tym: magistrala i sieci rozdzielcze – 17,743 km, przyłącza- 9,586 km z czego
sieci preizolowane – 19,288 km, 
sieci kanałowe – 6,718 km, sieci napowietrzne – 1,323 km, .

          Ciepło rozdzielane jest poprzez 179 węzłów cieplnych ogółem, z czego 92 stanowi własność Spółki.

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu dba o bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła do finalnego Odbiorcy. W dążeniu do realizacji niezawodności dostaw ciepła, optymalnego procesu sprzedaży ciepła i obsługi klienta kieruje  się następującymi wartościami:

  • współpraca i otwartość,
  • pasja i determinacja,
  • odpowiedzialność.

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4 
78-600 Wałcz

Telefon: 67 258 50 32 
Faks: 67 250 08 62

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji Publicznej