Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

Filtr
 • Konstrukcje stalowe zasypników pyłów

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu informuje, iż posiada na sprzedaż:
  Konstrukcje stalowe zasypników pyłów zlokalizowane na ternie Kotłowni Rejonowej KR-2, ul 12-go Lutego 10
  oraz Kotłowni Rejonowej KR-3 przy ul. Budowlanych 85 
  w Wałczu. 

 • Dostawa pokrowców izolacyjnych - Unieważniono

  Zapytanie o cenę
  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem o cenę na
  dostawę pokrowców izolacyjnych na armaturę ciepłowniczą.

  Oferty prosimy składać do dnia 29.07.2016r. do godziny 1000w sekretariacie firmy pok. nr 1.

  Pełna treść ogłoszenia 

  W dniu 01.08.2016r. unieważniono postępowanie. 

 • Ogłoszenie


  Rada Nadzorcza
  Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu
  ogłasza konkurs
  na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

   Zainteresowani udziałem w konkursie winni legitymować się :

  • wykształceniem wyższym technicznym lub ekonomicznym,
  • minimum 3–letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych
   lub w charakterze specjalisty,
  • doświadczeniem w zakresie działalności sektora, w którym działa Spółka,
  • umiejętnościami kierowania zespołem pracowniczym, zdolnościami negocjacyjnymi
   i organizatorskimi.
   Termin składania wniosków – 16 sierpień 2016r. do godz. 15:00 osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Budowlanych 9/4; 78-600 Wałcz lub za pośrednictwem poczty albo kuriera.

  Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać u Prokurentów pod nr tel. 67 258 50 32 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem : www.zec-walcz.pl

  Pełna treść ogłoszenia      
  Kwestionariusz osobowy      
   WYNIKI KONKURSU       
         
         

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4 
78-600 Wałcz

Telefon: 67 258 50 32 
Faks: 67 250 08 62

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji Publicznej