Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

Filtr
 • Dostawa, instalacja, wdrożenie i asysta Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

  zamówienie sektorowe zgodnie z  „Procedurą udzielenia zamówienia”     

   (załącznik do ogłoszenia)

  1) ZAMAWIAJĄCY

  1.1) NAZWA I ADRES:              Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

  78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4,

  tel. 67 258-50-32,  fax 67 250-08-62

  e-mail : zec_walcz@pro.onet.pl              

   www.zec-walcz.pl 

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Przedsiębiorstwo ciepłownicze - art. 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  2) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  2.1)  OPIS

  2.1.1)         Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  Dostawa, instalacja, wdrożenie
  i asysta Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie
  Zakładem Energetyki Cieplnej w Wałczu Sp. z o. o.

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4 
78-600 Wałcz

Telefon: 67 258 50 32 
Faks: 67 250 08 62

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji Publicznej