Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

Filtr
 • ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA LATA 2019 i 2020.

  UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE

  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 • Dostawa materiałów i urządzeń

 • Dostawa myjki ciśnieniowej Karcher HD 6/15MX

 • Opracowanie dokumentacji oraz naprawa części ciśnieniowej kotła WR-10 nr 3

 • Dostawa osłon taśmociągu nawęglania

 • Wymiana przedniego sklepienia kotła WR-10

   

 • Dostawa 44 szt. wodomierzy

 • Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych

 • Bazaltowanie zasobnika miału i koryta odżużlacza

 • Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo - gumowej typ. 500EP630/3

 • Wyklejenie okładziną gumową bębna napędowego taśmociągu

 • Dostawa, krążników stalowych gładkich.

 • Dostawa materiałów i urządzeń

 • Dostawa, montaż i uruchomienie układu samoczynnego załączenia rezerwy

 • Dostawa materiałów do budowy węzłów c.o.

  Dostawa materiałów i urządzeń eksploatacyjnych.

   

 • DOSTAWĘ I FINANSOWANIE SAMOCHODU DOSTAWCZEGO IVECO DAILY 35C15

  Zakończony

  Dostawa i finansowanie samochodu dostawczego Iveco Daily 35c15 o dopuszczanej masie całkowitej 3,5t,  fabrycznie nowego , rok produkcji 2018 

 • DOSTAWĘ I FINANSOWANIE SAMOCHODU DOSTAWCZEGO IVECO DAILY 35C15 lub 50C15

   

  Dostawa i finansowanie samochodu dostawczego Iveco Daily 35c15 lub 50C15 o dopuszczanej masie całkowitej 3,5t,  fabrycznie nowego , rok produkcji 2017 lub 2018 

 • Budowa sieci ciepłowniczej na os. Dolne Miasto

   

 • Dostawa miału węglowego M IIA w ilości 15 500 Mg

   Zakończone 

 •  Dostawa rotametru typu VAF-22-SSV

 • Dostawa butli z gazami wzorcowymi.

 • Przebudowa sieci ciepłowniczej z technologii kanałowej na preizolowaną 2 x DN 125/250/225mm, L = 140,0mb

 • Przebudowa magistralnej kanałowej sieci ciepłowniczej

  ZAKOŃCZONO 

 • Dostawa samochodu dostawczego IVECO DAILY 35C15

 • Dostawa 29 sztuk fundamentów, słupów oraz wysięgników.

  Dostawa 29 sztuk fundamentów, słupów oraz wysięgników.

 • Dostawa 30 sztuk opraw ulicznych LED.

 • „Badanie sprawozdania finansowego ZEC Sp. z o.o. w Wałczu za rok 2017”

  „Badanie sprawozdania finansowego ZEC Sp. z o.o. w Wałczu za rok 2017”

 • Dostawa 32 sztuk opraw ulicznych LED.

   

 • Dostawa 25 sztuk fundamentów, słupów oraz wysięgników.

 • Remont kotła WR-10 nr 1 w zakresie wymiany kompletnego pokładu rusztowego

   

 • Wykonanie remontu zasobnika miału węglowego kotła WR- 10 nr 2 (2)

   ZAKOŃCZONO 

 • Wykonanie remontu zasobnika miału węglowego kotła WR- 10 nr 2

  UNIEWAŻNIONO

 • Obsługa geodezyjna Zamawiającego przy realizacji zadań inwestycyjnych

 • Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie układów kompensacji mocy biernej

 • Dostawa stali w gatunku S235

   

 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Remont komina żelbetowego = 84,0m

  Zakończono

 • Dostawa elementów odżużlacza kotła WR-10

   

 • Zaprojektowanie i wykonanie kanałów spalin na terenie Kotłowni Rejonowej KR 3 (2)

   Zakończono

 • Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej

  Zakończono 

 • Dostawa urządzeń i materiałów eksploatacyjnych

 • Dostawa elementów automatyki firmy Samson

 • Remont estakady nawęglania na terenie Kotłowni Rejonowej KR-2

  ZAKOŃCZONO

 • Zaprojektowanie i wykonanie kanałów spalin na terenie Kotłowni Rejonowej KR 3

  Uniewżniono  

 • REMONT KOMINA NA TERENIE KR-2 W WAŁCZU

   ZAKOŃCZONO

 • „Przebudowa sieci ciepłowniczej z technologii kanałowej na preizolowaną

  ZAKOŃCZONO

 • Dostawa miału węglowego M IIA w ilości 14 000 Mg

 • Wynajem i serwis odzieży roboczej

   

  Zakończono

 • Dostawa kładki dla pieszych U-28

  Ogłoszenie     
  Formularz ofertowy     
         
         
 • Przebudowa osiedlowej kanałowej sieci ciepłowniczej

  Zakończono 

 • Przegląd okresowy, konserwacja oraz naprawa maszyn Komatsu

  Zapytanie o cenę

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę
  na świadczenie usługi polegającej na  przeglądzie okresowym, konserwacji oraz naprawie maszyn Komatsu:

  1. Spychacz – model D51EX-22, nr fabryczny B10487,
  2. Koparko ładowarka – model WB97R-5, nr fabryczny F50572.
 • Dostawa urządzeń i armatury

  DOSTAWA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 

  Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Wałczu zaprasza do składania ofert na dostawę następujących urządzeń i armatury.
  Nie przewiduje się zamiany producentów urządzeń.
  Dostawa loco magazyn ZEC Wałcz ul. Budowlanych 85 w terminie 14 dni od wyboru oferty przez zamawiającego. 
  Wykaz urządzeń i armatury stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

  Wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 1) należy przedstawić do dnia 19 grudnia br.

  Termin dostawy najpóźniej 5 styczeń 2017r.

  Osoba do kontaktów Pan Mirosław Szulga – tel. (67) 258-50-32 lub 785 900 229

   

   Oferta cenowa zał. nr 1    
         
         
 • Ochrona mienia i budynków Kotłowni Rejonowej KR-2 przy ul. 12 Lutego oraz Kotłowni Rejonowej KR-3 przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
  W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

  Świadczenia usług polegających na ochronie mienia i obiektów
  Kotłowni Rejonowej KR-2 przy ul. 12-Lutego oraz Kotłowni Rejonowej KR-3.  

 • Konstrukcje stalowe zasypników pyłów

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu informuje, iż posiada na sprzedaż:
  Konstrukcje stalowe zasypników pyłów zlokalizowane na ternie Kotłowni Rejonowej KR-2, ul 12-go Lutego 10
  oraz Kotłowni Rejonowej KR-3 przy ul. Budowlanych 85 
  w Wałczu. 

 • Dostawa pokrowców izolacyjnych - Unieważniono

  Zapytanie o cenę
  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem o cenę na
  dostawę pokrowców izolacyjnych na armaturę ciepłowniczą.

  Oferty prosimy składać do dnia 29.07.2016r. do godziny 1000w sekretariacie firmy pok. nr 1.

  Pełna treść ogłoszenia 

  W dniu 01.08.2016r. unieważniono postępowanie. 

 • Ogłoszenie


  Rada Nadzorcza
  Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu
  ogłasza konkurs
  na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

   Zainteresowani udziałem w konkursie winni legitymować się :

  • wykształceniem wyższym technicznym lub ekonomicznym,
  • minimum 3–letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych
   lub w charakterze specjalisty,
  • doświadczeniem w zakresie działalności sektora, w którym działa Spółka,
  • umiejętnościami kierowania zespołem pracowniczym, zdolnościami negocjacyjnymi
   i organizatorskimi.
   Termin składania wniosków – 16 sierpień 2016r. do godz. 15:00 osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Budowlanych 9/4; 78-600 Wałcz lub za pośrednictwem poczty albo kuriera.

  Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać u Prokurentów pod nr tel. 67 258 50 32 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem : www.zec-walcz.pl

  Pełna treść ogłoszenia      
  Kwestionariusz osobowy      
   WYNIKI KONKURSU       
         
         
 • Dostawa miału węglowego M IIA w ilości 15 000 Mg

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Wałczu 
  ul. Budowlanych 9/4; 78-600 Wałcz

  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opału:
  PKWiU 10.10.1.miału II A klasy –22-23.16.06 w ilości 15.000 Mg

 • Zaprojektowanie i wykonanie kanałów spalin.

   

  Zakład  Energetyki  Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu

  ul. Budowlanych 9/4

    tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  UWAGA - Zmiana terminu składania ofert. 

   

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

  NIEOBJĘTY PRZEPISAMI USTAWY

  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  Zaprojektowanie i wykonanie kanałów spalin od wentylatorów wyciągu do komina stalowego na terenie Kotłowni Rejonowej KR 3 przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu.

 • Dostawa, instalacja, wdrożenie i asysta Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

  zamówienie sektorowe zgodnie z  „Procedurą udzielenia zamówienia”     

   (załącznik do ogłoszenia)

  1) ZAMAWIAJĄCY

  1.1) NAZWA I ADRES:              Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

  78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4,

  tel. 67 258-50-32,  fax 67 250-08-62

  e-mail : zec_walcz@pro.onet.pl              

   www.zec-walcz.pl 

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Przedsiębiorstwo ciepłownicze - art. 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  2) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  2.1)  OPIS

  2.1.1)         Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  Dostawa, instalacja, wdrożenie
  i asysta Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie
  Zakładem Energetyki Cieplnej w Wałczu Sp. z o. o.

 • Przebudowa i docieplenie ścian zewnętrznych budynków na terenie kotłowni KR-2

   

  Zakład Energetyki  Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu

  ul. Budowlanych 9/4

    tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

    

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na wykonanie robót budowlanych:

  Przebudowa i docieplenie ścian zewnętrznych budynków na terenie kotłowni KR-2

  przy ul. 12-go Lutego 10 w Wałczu.

 • Remont zwężki stalowej i elementów komina żelbetowego

   

  Zakład  Energetyki  Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu

  ul. Budowlanych 9/4

    tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

   

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

  NIEOBJĘTY PRZEPISAMI USTAWY

  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Na wykonanie robót budowlanych:

  1.       DEMONTAŻ I BUDOWA NOWEJ ZWĘŻKI STALOWEJ H=4,0m NA KOMINE ŻELBETOWYM

  2.       UZUPEŁNIEIE ZARYSOWAŃ ORAZ WYKONANIE HYDROIZLOACJI WZMOCNIENIA TRZONU KOMINA,

  3.       KONSERWACJA ELEMENTÓW STALOWCH KOMINA ŻELBETOWEGO

 • Budowa dwóch przyłączy ciepłowniczych

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NIE OBJĘTY PRZEPISAMI USTAWYPRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Na wykonanie robót budowlanych:

  Zadanie I:
  „Budowa przyłącza ciepłowniczego 2 x DN65/225÷32/160[mm], L = 167,1 mb do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja 3 w Wałczu”.
  Zadanie II:
  "Budowa przyłącza ciepłowniczego 2 x DN32/110[mm], L = 73,0 mb do budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS przy ul. Chełmińskiej 3 w Wałczu”.

 • Kocioł wodny KR-80 SEFAKO 1,86 MW- UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE

   

  Ogłoszenie - 

 • Remontowych stalowej zwężki komina żelbetowego na terenie KR-2 w Wałczu

        Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie robót remontowych stalowej zwężki komina żelbetowego na terenie Kotłowni Rejonowej KR 2 w Wałczu przy ul. 12-go Lutego 10.

 • Kocioł wodny KR-80 SEFAKO 1,86 MW - unieważniono

   - ogłoszenie 

   

 • Udzielenie kredytu złotowego krótkoterminowego w wysokości 1.190.000,00 zł

  O G Ł O S Z E N I E
  o wszczęciu postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, które prowadzone jest zgodnie
  z postanowieniami art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług, zatwierdzonym zarządzeniem nr 18/2014 Prezesa Zarządu ZEC Wałcz z dnia 12.05.2014r.

  ZAMAWIAJACY : Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu,
  78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4

  tel. 067 258 50 32; fax: 067 250 08 62;
  adres poczty elektronicznej : zec_walcz@pro.onet.pl ;
  adres strony internetowej na której zamieszczono SIWZ: www.zec-walcz.pl

  Przedmiot zamówienia:
  Udzielenie kredytu złotowego krótkoterminowego w wysokości 1.190.000,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem miału węglowego na sezon grzewczy 2015/2016

 • Wykonanie remontu zasobników miału kotłów WR-10 i WR-6 polegającego na wyłożeniu ich materiałem trudnościeralnym

  Ogłoszenie                 
 • Wykonanie płyt betonowych pod garaże blaszane oraz dróg dojazdowych na terenie

  Zapytanie o cenę

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem na wykonanie płyt betonowych pod garaże blaszane oraz dróg dojazdowych na terenie Kotłowni Rejonowej KR -2
   i KR-3 w Wałczu.

 • Zapytanie o cenę na dostawę i montaż 3 garaży blaszanych

  Pełna treść ogłoszenia.   

 • dostawa opału: PKWiU 10.10.1. miału II A klasy 23.16.06 w ilości 9.000 Mg  Zakład Energetyki Cieplnej
  w Wałczu Sp. z o. o.
  ul. Budowlanych 9/4
  78-600 Wałcz
  tel.: (67) 258 50 32,  fax: (67) 250 08 62
  e-mail: zec_walcz@pro.onet.pl
  ogłasza przetarg nieograniczony

  na dostawę opału: PKWiU 10.10.1.
  miału II A klasy 23.16.06  w ilości 9.000 Mg

 • Remont powierzchni zewnętrznej i osprzętu komina stalowo

  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/4
  tel. 67 258 50 32; faks: 67 250 08 62

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
  NIEOBJĘTY PRZEPISAMI USTAWY
  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Na wykonanie robót budowlanych:

  „Remont powierzchni zewnętrznej i osprzętu komina stalowo – ceramicznego KPSW-3 o wysokości H = 61 m, Dz = 1,8 m na terenie kotłowni rejonowej KR – 3 przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu”.

 • Dostawa miału węglowego w ilości 9.000 Mg - UNIEWAŻNIONO

  Z uwagi na konieczność dokonania zmian w SIWZ  Zamawiający unieważnia postępowanie. 

 • Zapytanie o cenę na dostawę wciągarki elektrycznej

   

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę:

   1.      Wciągarka elektryczna linowa        do pracy w poziomie            -           kpl .1

 • Dostawa 2 garaży blaszanych

  Zapytanie o cenę

   

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę 2 garaży blaszanych o parametrach

 • Dostawa przepustnic Broen

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę:

   

  1)        Przepustnica pełnoprzelotowa BROEN DN 100, PN 25 kołnierzowa                         – 2 szt.

  2)        Kołnierz stalowy z szyjką DN 250 PN 25                                                                            – 4 szt

  3)        Komplet uszczelek i śrub.

 • LEGALIZACJA 62 KPL. CIEPŁOMIERZY

  Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Wałczu zaprasza do składania ofert na legalizację wtórną 62 kpl. liczników ciepła firmy Kamstrup z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu w zakresie od 0,6 m3/h do 25,0 m3/h wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1. 

   

 • Budowa przyłącza ciepłowniczego 2xDN32/110, L=53,0mb

  Budowa przyłącza ciepłowniczego 2xDN32/110, L=53,0mb dz. nr 4393, 4394/2, 4394/3,          
  ul. Jasna, 78-600 Wałcz, obręb 001 Wałcz

 • Sprzedaż złomu

   - ogłoszenie 

 • Ekstruder Leister WELDPLAST S2-wytłaczarka ręczna 3000W

  Zaproszenie do złożenia oferty 

  1. Ekstruder Leister WELDPLAST S2-wytłaczarka ręczna 3000W

 • Budowa rozdzielczej osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej z przyłączami z rur stalowych 2 x DN100/225/200÷25/90[mm], L = 928,0 mb na Os. Piastowskim

  PRZETARG NIEOGRANICZONY
  NIEOBJĘTY PRZEPISAMI USTAWY
  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Na wykonanie robót budowlanych:

  „Budowa rozdzielczej osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej z przyłączami z rur stalowych 2 x DN100/225/200÷25/90[mm], L = 928,0 mb na Os. Piastowskim w rejonie ulic Chłodnej i Chopina w Wałczu”.

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 45100000-8; 45111200-0; 4523100-6; 45232140-5.

 • Budowa rozdzielczej osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej z przyłączami z rur stalowych 2 x DN100/225/200÷25/90[mm], L = 1232,3 mb na Os. Piastowskim w rejonie ulic Chłodnej i Chopina w Wałczu

  Unieważniono 

  Budowa rozdzielczej osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej z przyłączami z rur stalowych 2 x DN100/225/200÷25/90[mm], L = 1232,3 mb na Os. Piastowskim w rejonie ulic Chłodnej i Chopina w Wałczu”.

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 45100000-8; 45111200-0; 4523100-6; 45232140-5.

   

  Uwaga - w dniu 05.03.2015r. nastąpiła zmiana treści SIWZ 

   

   

   

 • postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług doradczo – szkoleniowych z zakresu wdrożenia normy PN - N 18001:2004

  Zaproszenie do złożenia oferty 

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu, działając jako Zamawiający
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie zamówienia z wolnej ręki zaprasza do złożenia oferty na podstawie § 10 pkt 2 lit. b obowiązującego „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług”.

  1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie normy PN - N 18001:2004.

 • Dostawa węgla kamiennego orzech, kostka i Eko- groszek w ilości 1100 ton loco skład opałowy

  Pełna treść ogłoszenia 

  SIWZ                       

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy             

 • Dostawa węgla kamiennego: kostka, orzech i groszek - Eko w ilości łącznej 1100 ton - Unieważniono

  1) Przedmiot zamówienia:  obejmuje dostawę węgla kamiennego: kostka, orzech i groszek - Eko w ilości łącznej 1100 ton 

   

  2) Parametry węgla:

  a) węgiel kamienny "orzech"

         ► typ : 32 gazowo płomienny                                          

         ► klasa : 27/08/06                                        

         ► siarka do 0,6%                                       

         ► granulacja  40 - 80 mm                               

  b) węgiel kamienny "groszek -Eko"

         ► typ : 32 gazowo płomienny

         ► klasa : 26/08/06 

         ► siarka do 0,6%

         ► granulacja  5 - 25 mm

  c) węgiel kamienny "kostka"

         ► typ : 32 gazowo płomienny

         ► klasa : 27/08/06

         ► siarka do 0,6%

         ► granulacja 80-200 mm

 • dostawa węgla kamiennego

  O G Ł O S Z E N I E
  o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia publicznego
  poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( Dz. U. z 2013, poz. 984 z późn. zmianami)

  ZAMAWIAJACY : Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu,
  78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4

  Ø tel. 67 258 50 32; fax: 67 250 08 62;
  Ø adres poczty elektronicznej : zec_walcz@pro.onet.pl lub sekretariat@zec-walcz.pl
  Ø adres strony internetowej na której zamieszczono SIWZ: www.zec-walcz.pl

  1) Przedmiot zamówienia: obejmuje dostawę węgla kamiennego: kostka, orzech i groszek - Eko w ilości łącznej 1100 ton 

 • Zapytanie o cenę na wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych- zakończono

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem cenowym na wykonanie
  pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w gazach odlotowych
  oraz wyliczenia wskaźników emisji NO2, SO2, CO, pyłu:

 • Przegląd i legalizacja wagi samochodowej typ WSEL6/15.

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę
  na wykonanie przegląd i ponowną legalizację wagi samochodowej typ WSEL6/15.

 • Przegląd i legalizacja wagi samochodowej typ WSEL6/15.

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę
  na wykonanie przeglądu i ponowną legalizację wagi samochodowej typ WSEL6/15.

 • Dostawa przepustnic pełnoprzelotowych BROEN DN 250 ,150

   

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę:

  1) Przepustnica pełnoprzelotowa BROEN DN 250, PN 25 kołnierzowa – 1 szt.
  2) Kołnierz stalowy z szyjką DN 250 PN 25 – 2 szt
  3) Przepustnica pełnoprzelotowa BROEN DN 150, PN 25 kołnierzowa – 3 szt.
  4) Kołnierz stalowy z szyjką DN 150 PN 25 – 6 szt
  5) Komplet uszczelek i śrub.

 • Udzielenie kredytu złotowego krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł

  O G Ł O S Z E N I E
  o wszczęciu postępowania sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.)

  ZAMAWIAJACY : Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu,
  78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4

  - tel. 067 258 50 32; fax: 067 250 08 62;
  - adres poczty elektronicznej : zec_walcz@pro.onet.pl ;
  - adres strony internetowej na której zamieszczono SIWZ: www.zec-walcz.pl

  1) Przedmiot zamówienia:
  Udzielenie kredytu złotowego krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem miału węglowego na sezon grzewczy 2014/2015

 • DOSTAWA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW DO BUDOWY WĘZŁÓW CIEPLNYCH

  DOSTAWA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW


  Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Wałczu zaprasza do składania ofert na dostawę następujących urządzeń i armatury do budowy węzłów cieplnych. Nie przewiduje się zamiany producentów urządzeń. Dostawa loco magazyn ZEC Wałcz ul. Budowlanych 85 w terminie 14 dni od wyboru oferty przez zamawiającego w paczkach na poszczególne zadania (3 paczki). Wykaz urządzeń i armatury stanowi załącznik nr 1 do zapytania.
  Wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 1) należy przedstawić do dnia 27 czerwca br.


  Termin dostawy najpóźniej 15 lipiec 2014r.


  Osoba do kontaktów Pan Mirosław Szulga – tel. (67) 258-50-32 lub 785 900 229

  Oferta cenowa  

   

 • Modernizacja Kotłowni Rejonowej KR-3 w m. Wałcz w celu redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery

   


  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na:
  „Modernizacja Kotłowni Rejonowej KR-3 w m. Wałcz w celu redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery”

 • Dostawa miału węglowego M II 32.1-32.2 klasy 23/max 16/0,6 w ilości 15.000 Mg na sezon grzewczy 2014/2015.

  O G Ł O S Z E N I E
  o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę miału energetycznego
  z transportem i rozładunkiem w ilości 15.000 ton w trybie dwuetapowym,
  tj. przetargu nieograniczonego oraz negocjacji cenowych

  Na podstawie art.138 a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia
  jest wyłączony ze stosowania ustawy.
  Zamawiający:
  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  ul. Budowlanych 9/4, 78-600 Wałcz
  tel. (067) 258 50 32 do 35; faks: (067) 250 08 62;
  e-mail : zec_walcz@pro.onet.pl; internet: www.: zec-walcz.pl

  1.Przedmiot zamówienia - dostawa miału węglowego M II 32.1-32.2 klasy 23/max 16/0,6
  w ilości 15.000 Mg na sezon grzewczy 2014/2015.

 • Dostawa i finansowanie samochodu Peugeot Partner Tepee

   

  Dostawa i finansowanie samochodu Peugeot Partner Tepee 

 • LEGALIZACJA CIEPŁOMIERZY

  LEGALIZACJA CIEPŁOMIERZY

 • DOSTAWA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

  Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Wałczu zaprasza do składania ofert na dostawę następujących urządzeń i armatury do budowy węzłów cieplnych.
  Nie przewiduje się zamiany producentów urządzeń. Dostawa loco magazyn ZEC Wałcz ul. Budowlanych 85 w terminie 14 dni od wyboru oferty przez zamawiającego. Wykaz urządzeń i armatury stanowi załącznik nr 1 do zapytania. 

  1. Wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 1) należy przedstawić do dnia 22 kwietnia br.
  2. Termin dostawy najpóźniej 7 maja 2014r.
  3. Osoba do kontaktów Pan Mirosław Szulga – tel. (67) 258-50-32 lub 785 900 229

  Załącznik nr 1   

 • Budowa preizolowanego przyłącza ciepłowniczego 2 x DN65/160/140÷50/140/125[mm], L = 218,5mb do budynku Urzędu Miasta przy Placu Wolności 1 w Wałczu

  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/4
  tel. 67 258 50 32; faks: 67 250 08 62

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NIEOBJĘTY
  PRZEPISAMI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  „Budowa preizolowanego przyłącza ciepłowniczego 2 x DN65/160/140÷50/140/125[mm],
  L = 218,5mb do budynku Urzędu Miasta przy Placu Wolności 1 w Wałczu”.

 • PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE DWÓCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU KOTŁOWNI KR-2 PRZY UL. 12-GO LUTEGO 10 W WAŁCZU

  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/4
  tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na wykonanie robót budowlanych:

  PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE DWÓCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU KOTŁOWNI KR-2
  PRZY UL. 12-GO LUTEGO 10 W WAŁCZU.

  Uwaga

  Zmiana terminu składania ofert 

   

 • Dostawa Rusztowań

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę
  na dostawę:

  Lp.

  Nazwa zestawu 

   Ilość
  1

  Rusztowanie KRAUSE Stabilo 500, 2,0 x 1,50, wys. robocza 8,40m, dodatkowe podpory i dodatkowy podest roboczy.

  1
  2

  Rusztowanie jezdne CLIMTEC wys. rob. 3,0m z zestawem rolek jezdnych Ø 150 mm.

  1
 • Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej 2 x DN 200/400/315mm, L = 168mb oraz rozbiórka napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 250mm, L = 187mb

  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/4
  tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na:
  „Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej 2 x DN 200/400/315mm, L = 168mb oraz rozbiórka napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 250mm, L = 187mb na odcinku od punktu stałego K-2.2 do punktu A przy ul. 12-go Lutego w Wałczu”.

 • Kompensator gumowy Sobtrade TGZ P HP Typ U

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę
  na dostawę:

  Lp.
  Nazwa
  Ilość

  1

   

  Kompensator gumowy Sobtrade TGZ P HP Typ U DN 150 BL 130, mieszek Spec. EPDM / Spec. EPDM, kołnierze obrotowe PN 10/16 stal S235 cynkowane galwanicznie


   

  3szt.

   

  2 Kompensator gumowy Sobtrade TGZ P HP Typ U DN 125 BL 130, mieszek Spec. EPDM / Spec. EPDM, kołnierze obrotowe PN 10/16 stal S235 cynkowane galwanicznie
  2szt. 
 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku biurowym

   


  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/4
  tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  Ogłasza przetarg nieograniczony nie
  objêty przepisami ustawy prawo zamówieñ publicznych


  Na wykonanie robót budowlanych:

  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku biurowym
  ZEC Sp. z o.o. w Wałczu przy ul. Budowlanych 9/4.

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 45331000-6;

 • Przyczepa wywrotka (ciągnikowa) typ PW 40

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje iż posiada na sprzedaż:

  1. Przyczepa wywrotka (ciągnikowa) typ PW 40 - cena wywoławcza 1100,0 zł brutto.

   

   

 • Dostawa węgla kamiennego: kostka, orzech i groszek - Eko w ilości łącznej 1100 ton

  O G Ł O S Z E N I E

  o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia publicznego  poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( Dz. U. z 2007, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

  ZAMAWIAJACY : Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu,   

                                    78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4

  1) Przedmiot zamówienia:  obejmuje dostawęwęgla kamiennego: kostka, orzech
         i groszek - Eko w ilości łącznej 1100 ton  

 • ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  Zakład  Energetyki  Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu

  ul. Budowlanych 9/4

    tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62 

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 09000000-3, 09300000-2

 • Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania „Przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej na preizolowaną DN 200/400/315, L = 174,00 mb”

  ZAPYTANIE O CENĘ

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na

  wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania :

  „Przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej na preizolowaną
  DN 200/400/315, L = 174,00 mb”

 • „Badanie sprawozdania finansowego ZEC Sp. z o.o. w Wałczu za rok 2013”

  ZAPROSZENIE

  DO ZŁOŻENIA OFERTY 

  Zamawiający:

  Rada Nadzorcza

  Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu

  78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4

  tel.(067) 258 50 32, fax. (067) 250 08 62

  e-mail: zec_walcz@pro.onet.pl 

  ZAPRASZA

  do złożenia oferty na przeprowadzenie badania

  sprawozdania finansowego za rok 2013

   

 • Dostawa odkurzacza Hilti typ VC 40-U

   

   

  ZAPYTANIE O CENĘ

   

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę

  odkurzacza Hilti typ VC 40-U z akcesoriami

 • Dostawa motopompy szlamowej typ HONDA WT20X ZAKOŃCZONE

  ZAPYTANIE O CENĘ 

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę:

  1)         Motopompa szlamowa HONDA WT20X

   Zestaw powinien zawierać: Olej do silnika, przyłącza do węży, metalowy kosz ssawny. 

 • Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w Kotłowni Rejonowej KR-3

  Zakład  Energetyki  Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu

  ul. Budowlanych 9/4

    tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na:

  Zadanie: Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w Kotłowni Rejonowej KR-3 przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu.

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 45300000-0; 45310000-3; 31122000-0

 • Dostawa Pompy Grundfos Magna 3 50-120 FN 50HZ - ZAKOŃCZONE

  ZAPYTANIE O CENĘ

   

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę:

   

  1)         Pompa Grundfos Magna 3  50-120 FN 50HZ            - 1 szt.

 • Wymiana sklepienia przedniego wraz z konsolami w kotle WR-10

  Zakład  Energetyki  Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu

  ul. Budowlanych 9/4

    tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

   

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na:

  Zadanie       Wymiana sklepienia przedniego wraz z konsolami w kotle WR-10 nr 3 w Kotłowni Rejonowej KR-3 przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu.

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 44621220-7, 45251200-3, 45259300-0.

 • Ogłoszenie na dostawę miału energetycznego ZAKOŃCZONE

  O G Ł O S Z E N I E
  o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę miału energetycznego
  z transportem i rozładunkiem w ilości 15.000 ton w trybie II etapowym,
  tj. przetargu nieograniczonego oraz negocjacji cenowych

 • UNIEWAŻNIONO - Dostawa miału węglowego M II A 32.1-32.2 klasy 23/max 16/0,6 w ilości 15.000 Mg na sezon grzewczy 2013/2014

  O G Ł O S Z E N I E

  o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę miału energetycznego
  z transportem i rozładunkiem w ilości 15.000 ton w trybie II etapowym,
  tj. przetargu nieograniczonego oraz negocjacji cenowych

   

  Na podstawie art.138 a  ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych 

  ( Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759  z poźn. zm.) przedmiot zamówienia

  jest wyłączony ze stosowania ustawy.

  Zamawiający:

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

  ul. Budowlanych 9/4, 78-600 Wałcz

  tel. (067) 258 50 32 do 35; faks: (067) 250 08 62;

  e-mail : zec_walcz@pro.onet.pl;  internet: www.: zec-walcz.pl

  1.Przedmiot zamówienia - dostawa miału węglowego M II A 32.1-32.2 klasy 23/max 16/0,6
  w ilości 15.000 Mg na sezon grzewczy 2013/2014.

 • Budowa przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 100/225/200÷50/140/125mm,L = 154,8mb do budynku Starostwa

  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/4
  tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na:

  Zadanie Budowa przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 100/225/200÷50/140/125mm, L = 154,8mb do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu – ETAP II.

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 45231110-9; 45232142-9

  Postępowanie sektorowe o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - prowadzone jest w oparciu Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w ZEC Sp. z o.o. Wałcz.

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w "Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia", którą można otrzymać:

  • a osobiście w siedzibie Zamawiającego,
  • a ze strony internetowej: www.zec-walcz.pl
  • Termin wykonania zamówienia
  • Termin wykonania zamówienia – do dnia 30 sierpnia 2013r.
  • Termin składania ofert – do dnia 16 kwietnia 2013r. do godz. 1200
  • Termin otwarcia ofert – dnia 16 kwietnia 2013r. o godz. 1215
  • Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty.
  • Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: "Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu – ETAP II". należy złożyć w sekretariacie Z.E.C. Sp. z o.o. w Wałczu przy ul. Budowlanych 9/4.

  Kryteria oceny ofert:

  1. Cena 100%

  Osoba uprawniona do kontaktów – Specjalista ds. Inwestycji, remontów i rozwoju mgr inż. Jarosław Piwiński; tel. 067 258 50 32; 785 900 228 w dni robocze w godz. 830 – 1400.

  Zamawiający informuje, że powyższe zamówienie jest zamówieniem sektorowym w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r.( Dz. U. Nr 79 z dnia 10 maja 2006r. poz. 551) z późn. zmianami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu!

  Wałcz, dnia 02.04.2013r.

  SIWZ Przykładowa grafika
   Projekt techniczny                                              Przykładowa grafika
   Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego  Przykładowa grafika
   Wyjaśnienie I z dnia 09.04.2013r. Przykładowa grafika
   Zawiadmienie o wyborze oferty Przykładowa grafika
 • MODERNIZACJA KOTŁÓW TYPU WR W KOTŁOWNIACH REJONOWYCH ZEC WAŁCZ

  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/4
  tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  na:

  "MODERNIZACJA KOTŁÓW TYPU WR W KOTŁOWNIACH REJONOWYCH ZEC WAŁCZ"

 • Budowa przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 100/225/200÷50/140/125mm,L = 154,8mb do budynku Starostwa

  Z powodu nie przyznania środków postępowanie zostaje unieważnione.

   

  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/4
  tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na:
  Zadanie Budowa przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 100/225/200-50/140/125mm, L = 154,8mb do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu ETAP II.

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 45231110-9; 45232142-9

  Postępowanie sektorowe o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - prowadzone jest w oparciu Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w ZEC Sp. z o.o. Wałcz.

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w "Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia�h, którą można otrzymać:

  • osobiście w siedzibie Zamawiającego,
  • ze strony internetowej: www.zec-walcz.pl
  • Termin wykonania zamówienia:
  • Termin wykonania zamówienia – do dnia 30 sierpnia 2013r.
  • Termin składania ofert do dnia 19 marca 2013r. do godz. 1200
  • Termin otwarcia ofert dnia 19 marca 2013r. o godz. 1215
  • Termin związania z ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.
  • Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

  "Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu ETAP IIh.

  należy złożyć w sekretariacie Z.E.C. Sp. z o.o. w Wałczu przy ul. Budowlanych 9/4.

  Kryteria oceny ofert:
  1. Cena 100%

  Osoba uprawniona do kontaktów Specjalista ds. Inwestycji, remontów i rozwoju mgr inż. Jarosław Piwiński; tel. 067 258 50 32; 785 900 228 w dni robocze w godz. 830 1400.

  Zamawiający informuje, że powyższe zamówienie jest zamówieniem sektorowym w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r.( Dz. U. Nr 79 z dnia 10 maja 2006r. poz. 551) z późn. zmianami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu!

  Wałcz, dnia 28.02.2013r.

   

  Załączniki

   
    SIWZ  Przykładowa grafika
    Projekt techniczny Przykładowa grafika
    Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego Przykładowa grafika

   

   

 • Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 200/315mm, L = 112,0mb

  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/4
  tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na:

  Zadanie Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 200/315mm, L = 112,0mb od komory K-2.3 do budynku K.2-4 przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu – ETAP I.

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 45231110-9; 45232142-9

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2008r. Nr 171, poz.1058 oraz Dz.U. 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami)

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w "Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia", którą można otrzymać:

  • osobiście w siedzibie Zamawiającego,
  • ze strony internetowej: www.zec-walcz.pl
  • Termin wykonania zamówienia:
  • Termin wykonania robót technologicznych – 20-27 maja 2013r.
  • (przerwa w dostawie c.w.u.).
  • Termin wykonania zamówienia – do dnia 30 czerwca 2013r.
  • Termin składania ofert – do dnia 22 marca 2013r. do godz. 1200 Termin otwarcia ofert – dnia 22 marca 2013r. o godz. 1215
  • Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty.
  • Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: "Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory K-2.3 do komory K-2.4 przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu – ETAP I". należy złożyć w sekretariacie Z.E.C. Sp. z o.o. w Wałczu przy ul. Budowlanych 9/4.

  Kryteria oceny ofert:

  Cena 100%

  Osoba uprawniona do kontaktów – Specjalista ds. Inwestycji, remontów i rozwoju mgr inż. Jarosław Piwiński; tel. 067 258 50 32; 785 900 228 w dni robocze w godz. 830 – 1400.

  Zamawiający informuje, że powyższe zamówienie jest zamówieniem sektorowym w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r.( Dz. U. Nr 79 z dnia 10 maja 2006r. poz. 551) z późn. zmianami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu!

  Wałcz, dnia 04.03.2013r.

   SIWZ + załączniki Przykładowa grafika
     
   Zapytanie 1 Przykładowa grafika
   Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Przykładowa grafika
 • Wynajem i serwis odzieży roboczej dla 34 pracowników

     

  O G Ł O S Z E N I E

  o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego zgodnie z postanowieniami art. 132 i art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), na "Wynajem i serwis odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu"

  Wartość postępowania – poniżej 400.000,00 euro dla usług i dostaw

   

  ZAMAWIAJACY : Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu,
  78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4
  tel. 67 258 50 32;  fax: 67 250 08 62;
  adres poczty elektronicznej : zec_walcz@pro.onet.pl
  adres strony internetowej na której zamieszczono SIWZ: www.zec-walcz.pl

  1) Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis odzieży roboczej dla 34 pracowników, dostarczanej ukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego.

   

   Pełna treść ogłoszenia Przykładowa grafika
   SIWZ Przykładowa grafika
   Wyjaśnienie 1 Przykładowa grafika
   Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Przykładowa grafika
 • Wynajem i serwis odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu

  O G Ł O S Z E N I E

  o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego zgodnie z postanowieniami art. 132 i art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), na "Wynajem i serwis odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej
  Sp. z o.o. w Wałczu"

  Wartość postępowania – poniżej 400.000,00 euro dla usług i dostaw

  ZAMAWIAJACY : Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu,
  78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4

   Pełna treść ogłoszenia Przykładowa grafika
   SIWZ i załączniki Przykładowa grafika
   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Przykładowa grafika
 • Dostawa pompy Grundfos typ NK 65 -200 / 190 ZAKOŃCZONE

  ZAPYTANIE O CENĘ

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę:

  1). Pompa Grundfos typ NK 65 – 200 – 190 - 1 szt.

 • Dostawa przepustnic DN 300 ZAKOŃCZONE

  ZAPYTANIE O CENĘ

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę:

  1. Przepustnica BROEN DN 300, PN 25 kołnierzowa – 2 szt.
  2. Kołnierz stalowy z szyjką DN 300 PN 25, – 4 szt
  3. Komplet uszczelek i śrub.
 • Dostawa materiałów preizolowanych z instalacją alarmową i barierą anydyfuzyjną- UNIWEAŻNIONO

  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/4
  tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na dostawę materiałów preizolowanych z instalacją alarmową i barierą anydyfuzyjną do budowy:

  Zadanie Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na preizolowaną 2xDN200/315, L = 112,0mb od komory K-2.3 do komory K.2.4 przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu.

   

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 44163100-1; 44163000-0: 44163120-7.

  Postępowanie sektorowe o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - prowadzone jest w oparciu Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w ZEC Sp. z o.o. Wałcz.

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w "Warunkach Zamówienia", którą można otrzymać:

  osobiście w siedzibie Zamawiającego,

  ze strony internetowej: www.zec-walcz.pl

  Termin wykonania zamówienia:

  Termin wykonania dostawy – do dnia 20 kwietnia 2013r.

  Termin składania ofert – do dnia 15 marca 2013r. do godz. 1200

  Termin otwarcia ofert – dnia 15 marca 2013r. o godz. 1215

  Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

  "Dostawa materiałów preizolowanych 2013".

  należy złożyć w sekretariacie Z.E.C. Sp. z o.o. w Wałczu przy ul. Budowlanych 9/4.

  Kryteria oceny ofert:

  Cena 100%

  Osoba uprawniona do kontaktów – Specjalista ds. Inwestycji, remontów i rozwoju mgr inż. Jarosław Piwiński; tel. 067 258 50 32; 785 900 228 w dni robocze w godz. 830 – 1400.

  Zamawiający informuje, że powyższe zamówienie jest zamówieniem sektorowym w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r.( Dz. U. Nr 79 z dnia 10 maja 2006r. poz. 551) z późn. zmianami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu!

  Wałcz, dnia 27.02.2013r.

  Załączniki:
   SIWZ      Przykładowa grafika
   Wyjaśnienie 1 Przykładowa grafika
   Uniważnienie postępowania Przykładowa grafika
 • Dostawa węgla kamiennego: orzech i groszek - Eko w ilości łącznej 1000 ton

   

  O G Ł O S Z E N I E
  o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia publicznego  poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
  art. 11 ust. 8 Ustawy
  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( Dz. U. z 2007, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

  ZAMAWIAJACY : Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu,
  78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4
  -tel. 67 258 50 32;  fax: 67 250 08 62;
  -adres poczty elektronicznej : zec_walcz@pro.onet.pl  
  -adres strony internetowej na której zamieszczono SIWZ: www.zec-walcz.pl
  1) Przedmiot zamówienia:  obejmuje dostawę węgla kamiennego: orzech
    i groszek - Eko w ilości łącznej 1000 ton 
  2)   Parametry węgla:
  a) węgiel kamienny "orzech"
         ► typ : 32 gazowo płomienny
         ► klasa : 28/08/06 
         ► siarka do 0,6%
         ► granulacja  40 - 80 mm
  b) węgiel kamienny "groszek -Eko"
         ► typ : 32 gazowo płomienny
         ► klasa : 26/08/06 
         ► siarka do 0,6%
         ► granulacja  5 - 25 mm
  3)    Planowana ilość dostaw :
  a)  węgiel kamienny "orzech"        -   500 ton
  b)  węgiel kamienny "groszek- Eko"  -   500 ton
  4) Planowany termin realizacji zamówienia  :  do 31.12.2012 r.
  5) Termin i miejsce składania ofert :
  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Budowlanych 9/4  w Wałczu (sekretariat –
  pokój nr 1) do dnia 19 stycznia 2012r. do godziny 12:00 lub w tym terminie przesłać pocztą na
  adres Zamawiającego. W przypadku przesłania pocztą za termin złożenia oferty uznaje się datę i
  godzinę potwierdzenia odbioru oferty.
  6)    Termin otwarcia ofert: 19 styczeń 2012r. o godz. 12:15 w  siedzibie Zamawiającego.
  7)    Kryteria wyboru i sposób oceny ofert :
         a)  cena oferty za 1000 ton przedmiotu zamówienia –   waga 100%.
   8)  Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu  i ocena ich spełniania: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z  2004, Nr 19, poz. 177  z póź. zm.) oraz warunki określone w S I W Z. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające ich spełnienie.
  9)    Termin związania ofertą – 30 dni liczonych od dnia składania ofert. 
  10)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych i częściowych.
  11)    Specyfikację można odebrać nieodpłatnie: osobiście w siedzibie Zamawiającego, ze strony internetowej Zamawiającego : www.zec-walcz.pl, pocztą elektroniczną na wniosek Wykonawcy: zec_walcz@pro.onet.pl
  12)    Zamawiający  żąda wniesienia wadium w wysokości  15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100).
  13)    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  14)    Osoba do kontaktów :
         ►  Anna Szymelfenig  –  tel. 67 258 50 32-  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-13:30.
  15) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  16) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
                                                         
  Wałcz, dnia 29.12.2011r.
                                                                                                   


   

   
   SIWZ  Przykładowa grafika  
  wyjaśnienie 1 do SIWZ  Przykładowa grafika  
   Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Przykładowa grafika  
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  Przykładowa grafika  
 • KOPARKO – ŁADOWARKI URSUS C360, K-160 OSTRÓWEK

  1) Koparko –Ładowarkę OSTRÓWEK rok produkcji 1992 – 1 szt.
  Cena rynkową pojazdu ustalono na kwotę 14560,00zł brutto na podstawie sporządzonej
  oceny technicznej z dnia 05.04.2011r.
  Oferty można składać na niżej wymienionych warunkach handlowych:
  1. Proponowana cena nie może być niższa od w/w ceny rynkowej pojazdu.
  2. Wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 1) oraz podpisane oświadczenie kupującego
  (załącznik nr 2) należy wysłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KOPARKO –
  ŁADOWARKA OSTRÓWEK” na adres sprzedającego do dnia 18.05.2011r.
  3. Każdy zainteresowany może dokonać osobiście oględzin pojazdu do dnia 17.05.2011r.
  4. Decyduje najwyższa zaoferowana cena.

 • Kontakt

  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  Budowlanych 9/4 
  78-600 Wałcz

  Telefon: 67 258 50 32 
  Faks: 67 250 08 62

  Mapa dojazdu

  Biuletyn Informacji Publicznej